Har du ett problem som hindrar dig att leva ditt liv som du önskar? KBT hjälper.

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en vetenskapligt välbeprövad metod som snabbt ger goda resultat vid bland annat sviktande självkänsla, stressproblematik, depression, ångest, panikattacker, social oro, relationsproblem, fobier, sömnproblem och undvikande beteenden.

Känner du att det är dags för en vändning? Tveka inte att ta kontakt med mig, gör det redan idag så har du tagit det första steget mot förändring. LOVA har mottagningar i Stockholm, på Södermalm och i City.

Charlotta Darnell Segerlund
Kognitiv terapeut

 

Skype

Lova kognitiv psykoterapi