KBT, kognitiv beteendeterapi.

 

Grunden för vårt samarbete är din vilja till förändring kombinerad med de lösningsfokuserade och effektiva KBT-verktygen. Man kan likna det vid att du har båten och genom KBT får du roder, segel och kunskap att styra båten dit du vill.

 

Första mötet. Tillsammans tittar vi på hur din situation ser ut idag – dina behov, dina möjligheter och vad som hindrar dig – för att ta reda på hur du vill leva ditt liv; vad du vill och hur du vill må.

Pris: ca 45 min, specialpris 700 kr.

 

Kommande möten. Jag väver samman olika frågeställningar, från problem och möjligheter, till aktiva samtal med dig. Du får motivationshöjande verktyg och övningar som hjälper dig i ditt förändringsarbete. Vi hittar dina styrkor och använder hela din potential för att du ska nå ditt mål. Vanligt är att träffas regelbundet ca 10 gånger, men det kan bli både färre och fler möten beroende på din situation.

Pris: ca 45 min, 900 kr.

 

Mindfulness

LOVA erbjuder föreläsningar i Medveten närvaro, s.k. Mindfulness. Man kan tänka att ”närvaro är väl inget att träna på” men faktum är att nyckeln till balans i livet många gånger är att kunna leva i och uppskatta nuet. Stress för allt man ska hinna göra och ångest för sådant man gjort är exempel på när tankarna är i fram- eller dåtid och hindrar oss från att vara närvarande i nuet. Samtidigt är närvaron det enda tillstånd i vilket vi kan ta oss tid att lyssna på och se personen som vi har framför oss, vårda relationer och känna det som vi upplever. Det är bara i närvaron och nuet vi kan påverka våra liv.

 

Mindfulness är ett förhållningssätt som kan användas för ökad självkännedom, ledarskapsutveckling och konflikthantering. Är ni en grupp om minst 5 personer, företag eller privatpersoner, håller jag gärna en föreläsning i ämnet. Kontakta mig för mer information!