KBT, kognitiv beteendeterapi.

 

Grunden för vårt samarbete är din vilja till förändring. KBT är lösningsfokuserat och effektivt och innehåller väl beprövade metoder.

Jag kommer att visa dig de verktyg som har den bästa vetenskapliga evidensen – och sedan arbetar vi tillsammans.

 

Första mötet. Tillsammans tittar vi på hur din situation ser ut idag – dina behov, dina möjligheter och vad som hindrar dig – för att ta reda på vad du vill och hur du vill må.

Pris: 45 min, 700 kr.

 

Kommande möten.  Du får motivationshöjande verktyg, hemuppgifter och övningar som hjälper dig i ditt förändringsarbete.

Vanligt är att träffas regelbundet ca 10 gånger, men det kan bli både färre och fler möten beroende på din situation.

Pris: 45 min, 900 kr.

 

Mindfulness

LOVA erbjuder föreläsningar i Medveten närvaro, s.k. Mindfulness. Man kan tänka att ”närvaro är väl inget att träna på” men faktum är att nyckeln till balans i livet många gånger är att kunna leva i och uppskatta nuet. Stress för allt man ska hinna göra och ångest för sådant man gjort är exempel på när tankarna är i fram- eller dåtid och hindrar oss från att vara närvarande i nuet. Det är bara i närvaron och nuet vi kan påverka våra liv.

 

Mindfulness är ett förhållningssätt som kan användas för ökad självkännedom, ledarskapsutveckling och konflikthantering. Är ni en grupp om minst 5 personer, företag eller privatpersoner, håller jag gärna en föreläsning i ämnet. Kontakta mig för mer information!