Stress

När vi upplever stress försätter sig kroppen i ett kamp- och flykttillstånd. Kroppen reagerar på stressen genom att förbereda sig på att antingen kämpa eller fly. Detta är ett nedärvt fenomen som hjälpt människan att överleva genom tusentals år. Reaktionen ger fysiologiska förändringar i flera av kroppens system, stresspåslaget ses som ett komplicerat fysiologiskt svar. Nerv-, hormon och immunsystemen påverkas, och varar stressen längre tid leder det till negativt svar. Hur mycket stress som vi tål är individuellt, det beror på balansen mellan krav och förmåga, samt prestation och återhämtning. Fysiologiskt ökar hjärtfrekvensen, blodtrycket och anspänningen i musklerna.

Tankar och beteenden

Hur vi uppfattar verkligheten bestäms av tidiga erfarenheter, som utgör en sorts filter för vår upplevelse, och bestämmer vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra stimuli. Hjärnan kan inte alltid skilja ut vad som är reellt hot och vad som är föreställningar och fantasier. Somliga har lätt för att berätta och sätta ord på sina tankar andra har lättare för att berätta vad och hur de känner. Hur vi beter oss i olika sammanhang utgår ifrån hur vi har lärt oss att man ska bete sig genom uppfostran och/eller genom erfarenhet. Buddha säger att vi skapar världen genom våra tankar, han menar inte att vi reagerar på omgivningen i sig, utan på våra tolkningar av den. Tolkningarna uttrycks ofta som tankar; "Det här går bra" eller "jag brukar bli omtyckt". Oftast sker denna inre dialog omedvetet och vi har svårt att se att våra känslor och beteende, dvs vårt sätt att handla, hänger ihop med hur vi tolkar.

Sömnproblematik

Sömnen är en period av avslappning och nedvarvning där ämnesomsättningen minskar, bl.a. sjunker blodtrycket, pulsen, andningsfrekvensen och hjärnans blodflöde. Även muskelspänningen sjunker. Å andra sidan är sömnen en tid av uppbyggnad genom att immunsystemet aktiveras och insöndringen av uppbyggande hormon ökar. Återhämtningen är snabbast i början av sömnen och går långsammast mot slutet. I snitt så sover vi 7 timmar och 23 minuter per dygn på vardagar, och en timme mer på helgdagar. Sömn under fyra timmar per natt eller mer än 12 timmar per natt är förenat med förhöjd sjuklighet. Optimal sömnlängd är ca 7 tim per natt. Sömnlängden minskar med stigande ålder, och en 60-åring sover i snitt 6 timmar per dygn. Normalintervallet för vuxna anses vara 6-9 timmar.

Utmattningssyndrom

Långvarig stress och stress utan möjlighet till återhämtning, leder ofta till såväl kroppsliga som psykiska symtom. När stressen inte tar formen av en akut katastrof utan består i långvarigt påfrestande omständigheter brukar tecknen på överbelastning utvecklas successivt och under lång tid. Det kan börja med en upplevelse av att vara allmänt pressad och överbelastad som kan leda till ökande svårigheter att koppla av, en känsla av att aldrig bli riktigt utvilad och man blir mer desperat. Man börjar grubbla, det blir svårt att sova och man är ständigt spänd och uppvarvad samt retlig och irritabel. Kroppsliga symtom i form av smärtor och värk brukar komma tidigt. Tröttheten alltmer, man känner sig utmattad och får svårt att ta itu med olika uppgifter, man förlorar förmågan att glädjas och det blir allt svårare att tänka kreativt eller hålla flera saker i huvudet samtidigt. Man tänker enkelspårigt, får svårt att koncentrera sig och upplever att minnet försämras.

Symtom och diagnoser

Ångest innefattar ett brett spektrum av känslor, alltifrån ängslan och oro till fruktan och panik. Vanligen tillkommer kroppsliga symtom som tecken på autonom överaktivitet. En panikattack är en plötslig våg av rädsla eller obehag. Vanliga symtom är hjärtklappning, andnöd, svettning och yrsel, ofta förknippat med rädsla att bli galen eller att man drabbats av allvarlig sjukdom. Social ångest innebär en handikappande rädsla för kritik eller negativ bedömning från andra, en rädsla för att bete sig på ett sätt som andra ska uppfatta negativt. Generaliserad ångest karakteriseras av ihållande och överdriven ångest och oro. Ångesten upplevs som okontrollerbar. Oron kretsar kring arbete, pengar, familj etc. Tvångssyndrom karakteriseras av att en tanke med ett obehagligt innehåll väcker starkt obehag. Personen med tvångssyndrom försöker hantera obehaget genom en ritual som syftar till att neutralisera ångesten.

 

Skype

Lova kognitiv psykoterapi