Stress

När vi upplever stress försätter sig kroppen i ett kamp- och flykttillstånd. Kroppen reagerar på stressen genom att förbereda sig på att antingen kämpa eller fly. Detta är ett nedärvt fenomen som hjälpt människan att överleva genom tusentals år. Reaktionen ger fysiologiska förändringar i flera av kroppens system, stresspåslaget ses som ett komplicerat fysiologiskt svar. Nerv-, hormon och immunsystemen påverkas, och varar stressen längre tid leder det till negativt svar. Hur mycket stress som vi tål är individuellt, det beror på balansen mellan krav och förmåga, samt prestation och återhämtning. Fysiologiskt ökar hjärtfrekvensen, blodtrycket och anspänningen i musklerna.

 

Tankar och beteenden

Hur vi uppfattar verkligheten bestäms av tidiga erfarenheter, som utgör en sorts filter för vår upplevelse, och bestämmer vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra stimuli. Hjärnan kan inte alltid skilja ut vad som är reellt hot och vad som är föreställningar och fantasier. Somliga har lätt för att berätta och sätta ord på sina tankar andra har lättare för att berätta vad och hur de känner. Hur vi beter oss i olika sammanhang utgår ifrån hur vi har lärt oss att man ska bete sig genom uppfostran och/eller genom erfarenhet. Buddha säger att vi skapar världen genom våra tankar, han menar inte att vi reagerar på omgivningen i sig, utan på våra tolkningar av den. Tolkningarna uttrycks ofta som tankar; "Det här går bra" eller "jag brukar bli omtyckt". Oftast sker denna inre dialog omedvetet och vi har svårt att se att våra känslor och beteende, dvs vårt sätt att handla, hänger ihop med hur vi tolkar.

 

Sömnproblematik

Sömnen är en period av avslappning och nedvarvning där ämnesomsättningen minskar, bl.a. sjunker blodtrycket, pulsen, andningsfrekvensen och hjärnans blodflöde. Även muskelspänningen sjunker. Å andra sidan är sömnen en tid av uppbyggnad genom att immunsystemet aktiveras och insöndringen av uppbyggande hormon ökar. Återhämtningen är snabbast i början av sömnen och går långsammast mot slutet. I snitt så sover vi 7 timmar och 23 minuter per dygn på vardagar, och en timme mer på helgdagar. Sömn under fyra timmar per natt eller mer än 12 timmar per natt är förenat med förhöjd sjuklighet. Optimal sömnlängd är ca 7 tim per natt. Sömnlängden minskar med stigande ålder, och en 60-åring sover i snitt 6 timmar per dygn. Normalintervallet för vuxna anses vara 6-9 timmar.